Vím že nic nevím


DC RX 80m

30.05.2009 11:23

Na tomto přijímači jsem si chtěl ověřit především vlastnosti obvodu A220D (TBA120S) jako směšovače.Jádrem přijímače je směšovač, který je osazen integrovaným obvodem A220D (TBA120S). Oscilátor je typu „super VXO“ - se dvěma paralelními krystaly a řadou tlumivek v sérii. Po troše experimentování lze takto přeladit celý CW segment 80m pásma s krystaly 3,579MHz, které jsou běžně k dostání. Ladit jej můžeme varikapy, nebo ladícím kondenzátorem. NF zesilovač je osazen integrovaným obvodem MBA915. Součástky R9, C21 a L7, C28 fungují jako jednoduchý CW filtr. Pozor, obvod TBA915 má jiné číslování vývodů, viz čísla v závorkách ! Sluchátka jsou obyčejná walkmanová, ale zapojená do série, takže dostaneme celkovou impedanci 64 ohmů. Zapojení jsem realizoval na univerzální destičce a plošný spoj tedy neuvádím. Cívky vstupního filtru L1 a L2 jsou mf kostřičky o průměru 5mm, které získáme ze starého televizoru, radiostanice VR nebo se prodávají pod názvem „souprava vf cívky“. Navineme je „divoce“ drátem o průměru 0,3mm. Ostatní cívky jsou běžné tlumivky zakoupené např. v GM. Nejprve čítačem nastavíme kmitočet oscilátoru na 3500-3580kHz. Pokud jsme moc nízko, pod 3580kHz, zmenšíme kapacitu C15. Pokud je rozsah přeladění příliš malý, můžeme zkusit zvětšit indukčnost některé z tlumivek 22uH. Cívky L1 a L2 pak nastavíme šroubovacími jádry na nejhlasitější poslech. Přijímač nemá regulaci hlasitosti. Dostatečně jej nahradí vstupní atenuátor s potenciometrem R1. Jak je přímosměšujících přijímačů běžné, uslyšíte dva zázněje přijímané stanice. Byl jsem velmi překvapen dobrými výsledky, zejména pak téměř dokonalým potlačením AM stanic, příjemným poslechem a malým šumem. Připojením budiče a koncového stupňe na emitor T1 dostaneme jednoduchý CW transceiver.

—————

Zpět