Vím že nic nevím


Přímosměšující CW transceiver pro pásmo 80m

30.05.2009 11:26

V tomto transceiveru jsem chtěl vytvořit konstrukci přímosměšujícího transceiveru s plným QSK bez potřeby RITu.

Schéma přijímací části Schéma vysílací části

Ke konstrukci mě inspirovaly články nalezené na internetu, kde byly popisovány přednosti keramického rezonátoru – mnohem větší rozladění než u krystalu a přitom dobrá stabilita. Nevýhodou je obtížnost shánění rezonátoru o kmitočtu 3580 kHz, ale dá se sehnat třeba na inzerát. Já jsem jej dostal darem od Milana OK1IF, HI.
Přijímač je klasický – častokrát opakované a popisované zapojení s NE602, stejně tak nf zesilovač s CW filterm, který je tvořen dvojitým operačním zesilovačem.
Detailní rozbor si zaslouží především systém ladění a QSK. Nejdříve jsem hledal způsob jak docílit jednoduše velkého rozladění varikapu KB113. Paralelní spojování varikapů nevedlo k dobrým výsledkům – důležité je zde dosáhnout co nejmenší minimální kapacity varikapu. Řešení jsem našel v integrovaném měniči napětí MC34063, který transformuje napětí baterie 13,8 V na 28 V s minimem vnějších součástek.
Dále jsem chtěl vyřešit plné QSK v celém rozsahu tak, aby nebylo nutno používat RIT. To se mi podařilo odporovou sítí R4-R9, která se přepíná CMOS spínačem 4066 tak, že v celém telegrafním 80m CW pásmu je kmitočtový zdvih téměř přesně 800 Hz. Co nejrovnoměrnější zdvih se nastaví trimrem R4. Tento zdvih však záleží na konkrétním kusu varikapu a možná bude třeba trochu experimentovat s odpory na obou koncích ladicího potenciometru (R7, R9).
Pokud je rozsah rozladění zcela mimo požadované pásmo, zkuste mírně pozměnit hodnoty kondenzátorů C8 a C9.
Spínač 4066 je dále využit k přepínání antény pro vysílání/příjem a pro přepínání vstupu nf zesilovače k přijímači nebo k side tone oscilátoru. Spínací tranzistor T2 by měl mít velké zesílení, aby při zaklíčování nevzrostl neůměrně proud báze a úbytek napětí C-E. Staré typy Tesla KF517 apod. se pro toto zapojení nehodí.
Pokud vám nebude vyhovovat poslech na LSB a vysílání na vyšším kmitočtu, můžete změnit způsob klíčování tak, že pin 12 spínače 4066 připojíte na katodu diody D6, nebo můžete LSB/USB volit přepínačem.Hotový transceiver
Jednoduchý T/R přepínač, který využívá antiparalelně zapojených diod, se mi neosvědčil – docházelo na něm k demodulaci silných AM stanic. Použil jsem raději spínací diody KA136 s malou kapacitou, původně určené pro kanálové voliče televizorů. Cívka L5 a kondenzátor C4 chrání obvod 4066 před vyšším napětím při zaklíčování.
Ve vysílací části jsem nešetřil tranzistory. Chtěl jsem dosáhnout co nejlepší stability. U velmi jednoduchých konstrukcí se mi stávalo, že při zaklíčování kmitočet „uhnul“. Ke stabilitě přispívá především dvojitý emitorový sledovač navázaný na oscilátor obvodu NE602. Tranzistory T7 i T8 vyžadují chladič. Skalní přívrženci QRPP už koncový stupeň osazovat nemusí. S tranzistorem KU611 má vysílač výkon kolem 4 W a s CB tranzistorem 2SC1969 se možná dostanete i do kategorie QRO, HI... S umělou zátěží 50 ohmů a s osciloskopem na výstupu se nastaví trimr R49 na co nejčistější sinusový signál při maximálním výkonu.
Cívky vstupního filtru L1-L4 jsou navinuty na běžné mf kostřičky o průměru 5 mm se šroubovacím feritovým jádrem drátem 0,2 mm. Cívky L8 a L9 jsou navinuty zvonkovým drátem s PVC izolací na sloupku dvouotvorového „televizního“ jádra a mají po čtyřech závitech. Odbočka na cívce L8 je na třetím závitu od kolektoru T7. Ostatní cívky jsou běžné tlumivky. Kondenzátory C8, C9, C43 a C44 jsou polystyrénové, ostatní běžné keramické (kromě elektrolytů).
Tranzistor T1 samozřejmě můžete nahradit např. obvodem 78L06. Konstrukci jsem realizoval na univerzální desce plošných spojů původně určené pro obvody TTL a zabudoval ji do plechové krabice od polévek. Odtud GSB-80: „Goulash Soup Box - 80".

—————

Zpět